Funktion: Forældrerepræsentant, formand
   Navn:   Brian Høyer Lorentsen
   Adresse:   C.A. Thyregods Vej 66, 8230 Åbyhøj
   Telefon:   22576106
   Mobil:   51562332
   Emailadresse:   brianlorentsen@gmail.com
 Funktion: Forældrerepræsentant, næstformand Trine Elkjær Crovato  
   Navn:   Trine Elkjær Crovato
   Adresse:   Jernaldervej 306, 8210 Aarhus V
   Telefon:    
   Mobil:   22811544
   Emailadresse:   trine@crovato.dk
 Funktion: Forældrerepræsentant
   Navn:   Mette Berre Lausen
   Adresse:   Holmstruphøjvej 90, 8210 Aarhus V
   Telefon:   21818185
   Mobil:   021818185
   Emailadresse:   mette@aragon.dk
Funktion: Forældrerepræsentant
   Navn:   Jane Møller Nielsen
   Adresse:   Langøvænget 44, 8381 Tilst
   Telefon:   28557479
   Mobil:   28557479
   Emailadresse:   janemollernielsen@gmail.com
 Funktion: Forældrerepræsentant
   Navn:   Süreyya Arikan
   Adresse:   Holmstrupgårdvej 156, 8210 Aarhus V
   Telefon:   26835207
   Mobil:   26835207
   Emailadresse:   sarikan@hotmail.com
   Funktion: Forældrerepræsentant
   Navn:   Lena Kallestrup Hesager
   Adresse:   Søparkvej 1, 8220 Brabrand
   Telefon:    
   Mobil:   28663805
   Emailadresse:   lena@hesager.dk
Funktion: Forældrerepræsentant
   Navn:   Laila Have Andreasen
   Adresse:    
   Telefon:    
   Mobil:    
   Emailadresse:    
 Funktion: Forældrerepræsentant, suppleant Karen Kjærgaard  
   Navn:   Karen Kjærgaard
   Adresse:   Mejløvænget 28, 8381 Tilst
   Telefon:   51358405
   Mobil:   51358405
   Emailadresse:   karenkjaergaard@msn.com

 

Læs alt om det, skolebestyrelsen har indflydelse på i forhold til skolens daglige virke.

Skolebestyrelsens formål er at sikre forældre og medarbejdere indflydelse på principperne for skolens daglige virke.

Skolebestyrelsen skal endvidere bidrage til, at der opnås det bedst mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og skolens ledelse.

Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af byrådet.

Skolebestyrelsens kompetence i henhold til folkeskolelovens § 44 er:

 • At føre tilsyn med skolens virksomhed
 • At fastsætte principper for skolens virksomhed
 • At godkende skolens budget indenfor de økonomiske rammer, der er fastsat for skolen.
 • At godkende undervisningsmidler og fastsætte ordensregler
 • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om voksne skal kunne deltage i folkeskolens undervisning og fastsætte principper herfor
 • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om skolens virksomhed skal omfatte kulturcenteraktiviteter og fastsætte principper herfor
 • At udarbejde forslag til byrådet om skolens læseplaner
 • At afgive udtalelse om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som byrådet har fastsat
 • At træffe beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en madordning på skolen, herunder i skolefritidsordningen, hvis byrådet har truffet beslutning om, at der kan tilbydes madordninger, og fastsætte principper for madordningen inden for de rammer, som byrådet har fastsat
 • At afgive udtalelse om ansættelse af skolens ledere, lærere og pædagoger. Udtalelsen omfatter ikke tilfælde, hvor ledere og lærere forflyttes uansøgt
 • At afgive udtalelser og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole
 • At afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger den

Skolebestyrelsen beslutter principperne for anvendelse af tildelte rådighedsbeløb.

Skolelederen administrerer anvendelsen af de tildelte rådighedsbeløb inden for de i byrådet fastsatte økonomiske rammer og øvrige retningslinier.

Skolebestyrelsen beslutter, om der skal være medarbejderrepræsentanter i klasserådene, og om medarbejdere i skolefritidsordningen skal være medlem af SFO-forældrerådet.

Skolebestyrelsen forpligtes til at afholde to møder om året med SFO-forældrerådet, og der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet.

Skolebestyrelsen udpeger kontaktpersoner til klasserådene.