Gå til hovedindhold

Skolebestyrelsen

Mød de forældrevalgte i skolebestyrelsen på Skjoldhøjskolen.

 • Læs op

Indhold

  Kompetencer og referater

  Skolebestyrelsens formål er at sikre forældre og medarbejdere indflydelse på principperne for skolens daglige virke.

  Skolebestyrelsen skal endvidere bidrage til, at der opnås det bedst mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og skolens ledelse.

  Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af byrådet.

  Skolebestyrelsens kompetence i henhold til folkeskolelovens § 44 er:

  • At føre tilsyn med skolens virksomhed
  • At fastsætte principper for skolens virksomhed
  • At godkende skolens budget indenfor de økonomiske rammer, der er fastsat for skolen.
  • At godkende undervisningsmidler og fastsætte ordensregler
  • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om voksne skal kunne deltage i folkeskolens undervisning og fastsætte principper herfor
  • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om skolens virksomhed skal omfatte kulturcenteraktiviteter og fastsætte principper herfor
  • At udarbejde forslag til byrådet om skolens læseplaner
  • At afgive udtalelse om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som byrådet har fastsat
  • At træffe beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en madordning på skolen, herunder i skolefritidsordningen, hvis byrådet har truffet beslutning om, at der kan tilbydes madordninger, og fastsætte principper for madordningen inden for de rammer, som byrådet har fastsat
  • At afgive udtalelse om ansættelse af skolens ledere, lærere og pædagoger. Udtalelsen omfatter ikke tilfælde, hvor ledere og lærere forflyttes uansøgt
  • At afgive udtalelser og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole
  • At afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger den

  Skolebestyrelsen beslutter principperne for anvendelse af tildelte rådighedsbeløb.

  Skolelederen administrerer anvendelsen af de tildelte rådighedsbeløb inden for de i byrådet fastsatte økonomiske rammer og øvrige retningslinier.

  Skolebestyrelsen beslutter, om der skal være medarbejderrepræsentanter i klasserådene, og om medarbejdere i skolefritidsordningen skal være medlem af SFO-forældrerådet.

  Skolebestyrelsen forpligtes til at afholde to møder om året med SFO-forældrerådet, og der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet.

  Skolebestyrelsen udpeger kontaktpersoner til klasserådene.

  2023-2024

  2022-2023

  2021-2022

  2020-2021

  2019-2020

  2018-2019

  Skolebestyrelsens medlemmer

  Forældrerepræsentanter

  Formand

  Mikkel Kristiansen

  Skolebestyrelsen på Skjoldhøjskolen

  Næstformand

  René M. Sørensen

  Skolebestyrelsen på Skjoldhøjskolen

  Forældrerepræsentant

  Anne-Marie Hovmand Nielsen

  Skolebestyrelsen på Skjoldhøjskolen

  Forældrerepræsentant

  Sanne Damsgaard Kristensen

  Skolebestyrelsen på Skjoldhøjskolen

  Forældrerepræsentant

  Mette Lausen

  Skolebestyrelsen på Skjoldhøjskolen

  Forældrerepræsentant

  Jane Møller Nielsen

  Skolebestyrelsen på Skjoldhøjskolen

  Forældrerepræsentant

  Tina Ravnsmed

  Skolebestyrelsen på Skjoldhøjskolen

  Skolens repræsentanter

  Medarbejderrepræsentant

  Kristina Eiberg Nielsen

  Skolebestyrelsen på Skjoldhøjskolen

  Medarbejderrepræsentant

  Nikolai S. Ravn-Petersen

  Skolebestyrelsen på Skjoldhøjskolen

  Medarbejderrepræsentant

  Allan H. Rasmussen

  Skolebestyrelsen på Skjoldhøjskolen

  Skoleleder

  Astrid Bernhard

  Skjoldhøjskolen

  Telefon: 41 87 22 24

  E-mail: asbe@aarhus.dk

  Pædagogisk leder for indskoling og SFO

  Serpil Barut Daugaard

  Skjoldhøjskolen

  Telefon: 23 38 07 21

  E-mail: sbd@aarhus.dk

  Deltager efter aftale

  Pædagogisk leder for udskoling specialklasserne

  Pia Rask Lykkegaard

  Skjoldhøjskolen

  Telefon: 23 38 12 44

  E-mail: pirl@aarhus.dk

  Sidst opdateret: 17. maj 2024