Gå til hovedindhold

Om skolen

På Skjoldhøjskolen er der fokus på elevernes kompetencer, der er en anerkendende tilgang til hinanden, elever imellem, medarbejdere og elever og imellem medarbejderne og medarbejderne og ledelsen. Der er en positiv tilgang til hinanden, til læring og til skolelivet generelt.

 • Læs op

Indhold

  Der er fokus på kerneydelsen – læring, dannelse og fokus på trivsel, der er fokus på, at alle kan og skal blive dygtigere, og der er en ambitiøs indstilling til børnene og de unges udvikling.

  Skolen er præget at mangfoldighed. Mangfoldigheden er en styrke i hverdagen og bruges i undervisningen og i aktiviteterne. Det værdsættes, at vi er forskellige. Forskelligheden benyttes, og der tages hensyn til forskelligheden.

  Vores motto er: Den gode skole skaber vi sammen!

  Hvorfor har vi valgt dette motto? Det har vi, fordi det at skabe den gode skole er en opgave for alle, der er involveret i skolen. Det betyder, at det er en opgave for medarbejdere, elever, forældre og ledelse.

  Vi er alle med til at bakke op om og skabe det fællesskab, børnene bruger deres hverdag i. Vi løfter i fællesskab opdragelse, dannelse og læringsopgaven. For at gøre det synligt er der en række forventninger til ledelse, medarbejdere, forældre og elever.

  Forventninger til ledelse og medarbejdere

  Forventningerne til ledelsen og medarbejderne er, at vi sammen skaber den bedst mulige læring og dannelse. Det betyder, at vi udnytter vores ressourcer bedst muligt, at vi leder klasserne og skaber tydelige rammer for eleverne. Samtidig stiller vi tydelige mål for eleverne, så vi sikrer, at eleverne har forståelse for, hvad de lærer.

  Forventninger til elever

  Vi forventer, at vores elever er indstillet på, at det er sejt at være dygtig, og at det kræver hårdt arbejde og stort engagement at blive dygtig. Derudover forventer vi, at eleverne har respekt for hinanden og viser de hensyn, der er nødvendige for, at alle kan være med.

  Forventningerne til forældre

  Vi forventer, at forældre søger for, at deres børn møder veludhvilet op i skole og får det rigtige at spise. Derudover forventer vi, at forældre bakker op om, at det er sejt at være dygtig, og medvirker til, at deres børn yder den nødvendige indsats for, at det kan ske. Derfor forventer vi, at forældre afsætter den nødvendige tid til samarbejdet med skole - også de sociale arrangementer som eksempelvis klassearrangementer og sensommermarked.

  Vi er alle forskellige

  Vi tror på, at vi alle er forskellige med hver vores styrker og svagheder. Ingen er perfekter. Det er skolen ikke, det er ledelsen ikke, det er medarbejdere, elever og forældre ikke. Vi insisterer på, at vi hele tiden kan blive bedre, men at rigtige mange områder gør det godt. Derfor evaluerer vi hele tiden vores indsats og vores aktiviteter.

  Test, faglighed og trivsel

  For at sikre, at vores elever bliver så dygtige som muligt, følger vi med i deres udvikling. I den daglige undervisning foregår der løbende evalueringer og test. Vi anvender testene til at tale med eleverne på klasseplan om deres fremskridt og fremtidens undervisning. Klassens lærere er løbende opmærksomme på elevernes trivsel og klassens sociale udvikling. Mindst en gang om året foretager vi en trivselsundersøgelse blandt eleverne, som danner grundlag for samtale og indsatsen i klassen.

  Klassekonference

  En gang om året afholder vi en klassekonference for hver klasse. Her laver vi en status på årets arbejde i forhold til de mål, der har været opstillet, og det aftales, hvordan vi i det kommende år arbejder.

  Godt samarbejde mellem skole og hjem

  Vi ønsker dialog om resultater, indsats og målene for eleverne. Derfor taler vi sammen med forældrene om elevens resultater og den efterfølgende indsats.

  Skolens organisering

  Skolen består af tre ligeværdige funktioner, nemlig undervisningsdelen, specialklasserne og fritidsdelen (SFO).

  Undervisningsdelen er opdelt i to afdelinger. Indskolingen og SFO for 0. – 5. klasse. og udskolingen for 6. – 9. klasse. Derudover en specialklasse afdeling, som indgår på de klassetrin, hvor eleverne er placeret. Lærerne underviser i vid udstrækning kun i en almen afdeling. Det betyder, at lærerne opnår stor erfaring med den pågældende elevgruppe og de faglige udfordringer, der er indenfor den enkelte afdeling. Det højner elevernes faglige niveau, men betyder til gengæld, at der sker et lærerskifte for eleverne efter 5. klasse. Lærerne i specialklasserne benytter med fordel deres specialpædagogiske faglige kompetencer i almenklasserne.

  Skjoldhøjskolen ligger ca. 8 km fra Aarhus Centrum

  Vi ligger ved et større parcel- og rækkehuskvarter, der hedder Skjoldhøjparken, ca. 8 km fra Aarhus Centrum. Vores skoledistrikt er i store træk afgrænset af Viborgvej mod nord og Skjoldhøjskolen mod syd. Skjoldhøjskolens distrikt afgrænses mod øst af rundkørslen ved døgninstitutionen Holmstrupgård.

  Sidst opdateret: 17. november 2023