Vores traditioner og begivenheder

Formålet med vores traditioner og begivenheder er at opbygge et fællesskab blandt forældre, elever og skolens ansatte, der sikrer, at vi sammen skaber den gode skole. I løbet af et år holder vi:

  • Tøndeslagning til fastelavn i 0. - 4. klasse
  • Skolefest med tilhørende skoleforestilling, hvor 6. klasserne står for opførelsen
  • Temauge i foråret, hvor der tages udgangspunkt i fagene. Ugen afsluttes med et fælles motionsløb
  • Møde for de nye elever til børnehaveklassen bliver afholdt i juni
  • Sommerfest i SFO
  • Forældremøder for alle klasser i starten af september
  • Temauge i efteråret, der lægger op til sensommermarkedet, og som afsluttes med skolernes motionsløb.
  • Sensommermarked i den sidste hele weekend i september
  • Lejrskole på 2., 4. og 8. årgang
  • Op til juleferie og sommerferie mødes vi alle i hallen og ønsker hinanden god ferie.

Vi udsender i løbet af skoleåret et nyhedsbrev, der fortæller om, hvad der sker på skolen, hvornår.

Klasserådet planlægger aktiviteter

I hver klasse er der et klasseråd, der er valgt blandt klassens forældre. Klasserådene planlægger aktiviteter for den enkelte klasse, som ligger ud over de fælles begivenheder.

Ferieplan

Skjoldhøjskolen følger Aarhus Kommunes overordnede ferieplan. Der er fem ferier i løbet af året samt diverse helligdage.