Børn fra 0. og 1. klasserne, samt børn fra specialklasserne 1D og 2D, har base i gult hus. Børn fra 2. og 3. klasserne, samt børn fra specialklassen 3D, har base i rødt hus.

Mange af SFO-aktiviteter foregår på tværs af de afdelinger, således hos børnene bruger lokaliserer og udendørsarealer i begge afdelinger.

Pædagogisk praksis

Vi tilstræber ved SFO'en er rammen om en meningsfuld og indholdsrig fritid med udgangspunkt i børnenes behov, interesser og erfaringer. SFO'en skal som læringsrum give mulighed for at eksperimentere, lege, bruge nysgerrigheden og prøve sig selv af.

Vi har som daglig mål, hos børnene møder i det nuværende voksne, der giver sig tid til at leje anerkendende til børnene. Vi tilstræber at være tydelige i vores normer og holdninger til, hvordan man behandler hinanden socialt.

Kontakt

Gult hus 41859978 - specialgruppen 41856601

Rødt hus 41859974

SFO leder Ole Gregersen 51575659 oleg@aarhus.dk

Jeg kan få kontakt med os i husene inden for åbningstiden. Udenfor åbningstiden i undervisningstiden kan jeg ringe til Ole på 51575659.

Kontaktpædagoger

Til hver klasse er der en pædagog, der er kontaktpædagog. Det betyder, at pædagogen har et "ekstra" ansvar for årgangens børn. Det kan være kontakt med forældre, samarbejde med undervisning, møder om nogle børn, trivslen ferietilmelding, forældresamtaler mm.

Dagligdagen: 0. klassisk spiser deres eftermiddagsmad i undervisningstiden lige inden SFO-tid kl. 14:10. De andre børn styrer selv, hvornår de vil spise eftermiddagsmad. Jeg kan huske 1. klasserne, når de kommer i SFO, vælg imellem ved at gå ud eller spise i køkkenet. Jeg gult hus er børnene på legepladsen indtil 14:30.

Dagens aktivitetstilbud kan læses på elektronisk infotavle i hvert hus. På denne infotavle er der skrift, hvem der er hjemsender i hvert hus. Der er også billeder af de medarbejdere, der er blæksprutter. De har overblikket over børnene, der ikke er med i faste aktiviteter, og de tager sig af konflikter og hjælper børn, der har meget ved at komme ind i samfundet. Desuden støtter de om børnenes egne ideer til aktiviteter.

Hver torsdag laver en gruppe af børn noget mad til hele huset. Som regel spiser vi den mad sammen kl. 15.00. Rødt hus har også grød / brød dag om tirsdagen.

Aktiviteter

Først og fremmest gør vi meget for, der er rom og tid til, hos børnene kan lege i SFO'en. Vi har intetsigende andet legeborgen, og inspirerende benplader og legeområder til forskellige rollelege. Vi har derudover hallen tre gange om ugen, hvor der er mulighed for boldspil, klatring og meget mere.

IT: IT er integreret del af aktiviteter i SFO'en. Vi har spildt, hvor de kan spille på computere, playstation-medmere. Børnene kan også bruge IT som et kreativt værktøj, blandet andet ved værdien af ​​billeder og lave bøger. Det sidste nye, vi har sat banden, udskrivning i 3D. Der kan blandt andet udskrives smykker og forskellige rekvisitter til rullespil.

Cykling: Vi Wins, hos rigtig mange børn selv cykler i skole. I sommerperioden laver vi derfor rigtig mange cykelaktiviteter. De kan blandt cykle på deres egne cykler på asfaltbanerne på sportspladserne, hvor vi også arrangerer cykellege. SFO'en har ca. 15 mountainbikes cykler, som børnene kan cykle på enten på banerne eller på ture sammen med en medarbejder. Der er etableret og cykelholdeplads bagved gult hus, som børnene kan bruge ved at cykle bag om skolen

Svømning: Vi har fast svømmedag fredag. Der er ikke tale om svømmeundervisning, men leg i vandet, hvor en sidegevinst for nogen er, ved de får lidt svømning. Børnene har ca. 1 bande i vandet, hvor de leger på tværs af alder og køn, og der er altid en rigtig gud stemning. Det er Tilst svømmehal, vi bruger.

Kreative aktiviteter: Arbejdet med perler, knytning, tegning og andre kreative aktiviteter foregår i vores kreative rom, som bliver kald Krea. Rummet er i rødt hus, mænd bliver brugt af børn og voksne fra begge huse. Der er der plads til aktivitet, snak og fordybelse.

Andre aktiviteter: Der er selvfølgelig også mulighed for at spille mange forskellige brætspil og lege med LEGO.

Ude aktiviteter: Vi har en stor og god legeplads med plads til mange forskelligartede udfoldelser. Blandt andet har vi et sort bålområde med tilhørende ude værksted, hvor børnene kan bruge hammer og søm. Ved hallen har vi BMX-cykelbane med tilhørende BMX cykler til alle aldre. Vi har multibane som bruges flittigt.

Mobiltelefoner

Jeg SFO / indskolingen er ikke tilladt ved at have mobiltelefoner eller lignende med jeg i SFO'erne eller til i overvåge. Får børnene i løbet af dagen skal få kontakt til deres forældre, de kan låse en telefon.

Baggrund for og forbyder, når vi er smarte, hos børn i større og større omfang bruger-mobiltelefoner til at spille på, og til at vælge blot og blot af deres tid. Det er vores mål og hønsigt, hos børnene skal de udnytte tid til det lege og være sammen med andre børn i forskningsområdet.

Hvis der er børn, der har brug for mobiltelefon efter SFO-tid til bus eller lignende, laves der en aftale med kontaktpædagog eller lærere.

Åbningstid

Til daglig, når der er undervisning i skolen, har vi morgenåbent fra kl. 6:30 til 8:00 og eftermiddagsåbent fra kl. 14:10 til 17:00. Fredag ​​har vi kun åbent til kl. 16:30.

I de uger hvor undervisningen har lukket, har vi åben fra 6.30 til 17.00 (fredag ​​16.30). Det gælder:

  • Sommerferien
  • Tre dage før påsken
  • Efterårsferien
  • Vinterferien

Vi har lukket (2019/2020) på helligdage og på følgende 5 lukkedage i julen d. 23, 24, 27, 30 og d. 31. dec. Har I brug for pasning de dage, skal I henvende jer til SFO leder Ole Gregersen. D. 20 dec og d. 2. og d. 3. januar har undervisningen lukket. De dage skal I til - eller framelde jer på tabulex.

Hjemsendelse / afhentning

Jeg kan vælge, om jeg selv vil hente jeres lad, eller om vi skal sende barnet hjem. Jeg kan skrive i Tabulex, lige nu vi skal sende jeres lad, eller jeg kan ringe til afdelingen, så sørger hjemsenderen for, når barnet blev sendt hjem. Ved at tage hensyn til vores mulighed for at bruge så meget tid som man kan sammen med børnene, Vil vi, hvis det er muligt, på vi laver faste aftaler for hjemsendelse.

Hvis jeg selv henter jeres barn, så husk, ved barnet skal melde fra på Tabulex og sige til hjemsenderen, ved vedkommende bliver hentet.

Jeg er meget velkomne til at få en snak med medarbejderne om jeres fjøs trivsel, når jeg henter jeres stald.

Vi sender ikke børn ud på parkeringspladsen til afhængning, Det er der til grunde til. For det første, fordi vi har ansvaret for børnene, indtil de skoleforældre, der er, og vi kan ikke holde opsyn på parkeringspladserne, eller selv om det kun kan få minutter. For det andet Annoncere vi, ved I som forældre giver jer tid til at afhænge jeres stald stille og rolige inden i SFO’ene, så der er mulighed for, ved jeg får et indblik i barnets hverdag i SFO.

Tabulex-afkrydsning

Vi har et elektronisk registreringssystem (Tabulex), som betyder, at børnene trykker sig selv og ud af SFO'enn på touch-skærme. Jeg skal bruge et tabuksystem til "fortælle" os, hvornår jeres lad skal sende hjem, eller om det bliver hentet mm

Jeg skal ligeledes bruge Tabulex til meddele om jeres børn kommer eller ikke kommer i foreningen.

Ved opstart i SFO får jeg en introduktion i Tabulex.

Vi er behjælpelige med hjælp til feriemelding med blot, og vi har en computer stående i gult hus til fri afbenyttelse.