Gå til hovedindhold

Specialklasserne

Grundlaget for arbejdet i specialklasserne er Folkeskoleloven og Skjoldhøjskolens værdigrundlag. Der arbejdes med elevernes faglige og sociale kompetencer og deres dannelsesmæssige udvikling.

 • Læs op

Indhold

  Pædagogisk værdigrundlag for specialklasserne på Skjoldhøjskolen

  Specialklasserne på Skjoldhøjskolen har to ligeværdige kerneydelser; læring og dannelse. Det betyder, at opgaven er fordelt på fagfaglig undervisning og socialpædagogiske opgaver.

  Specialklassernes overordnede mål er at fremme at eleverne bliver kompetente, værdige, livsduelige og selvstændige mennesker.

  Følgende er kendetegnende for arbejdet i specialklasserne:

  • Vi er ambitiøse på elevernes vegne.
  • Vi arbejder med tydelige læringsmål.
  • Vi har en anerkendende pædagogisk tilgang.
  • Der er fleksibilitet i undervisningformen.
  • Undervisningen differentieres i forhold til den enkelte elevs niveau og behov.
  • Vi afholder løbende evalueringer og elevsamtaler.
  • Vi arbejder på, at eleverne skal kunne gå til FSA i flest mulige fag.
  • Der er fokus på udslusning, således at hver enkelt elev deltager i almenklasser i størst mulig omfang.
  • Vi har særlig fokus på brobygning og praktikker for de ældste elever.
  • Der er øget forældresamarbejde.
  • Vi arbejder helhedsorienteret og har særligt fokus på elevens netværk.

  Følgende er kendetegnende for vores organisering:

  Praktisk er specialklasserne placeret ude i husene mellem almenklasserne.Der bliver udbudt de samme fag som i almenklasserne, men der er særligt fokus på dansk og matematik og timetallet følger tilsvarende klassetrin i almenområdet. Der er tilknyttet 1-2 pædagoger og få lærere pr. klasse, da relationen til eleverne og deres forældre er vigtig for arbejdet med elever i de vanskeligheder specialklasseeleverne er i.

  Følgende kendetegner vores praksis

  De vanskeligheder, eleverne er i, er meget forskellige både på fagligt, adfærdsmæssigt og opmærksomheds niveau. Kendetegnende for alle eleverne er behovet for tydelige rammer og strukturer, kendte rutiner og kendte pædagoger og lærere. Det arbejdes der derfor ud fra.

  Eleverne er tilknyttet egne klasser som er udgangspunktet for organisering af undervisningen. I hverdagen sker der inklusion og samarbejde med andre elever i pauser, i fælles arrangementer og aktiviteter.

  Udgangspunktet er, at vi er en skole, og der derfor er er faglige, personlige og sociale krav til eleverne.

  Der arbejdes ud fra fag og en fagrække, som er gældende for folkeskolen. Mål for det faglige er, at eleverne går op til afgangsprøverne i alle fag. Der er fokus på elevens progression.

  Der er i den daglige undervisning opmærksomhed på, om der er elever, der vil kunne profitere faglige, socialt og personligt af at deltage i undervisningen i en almen klasse.

  Når det sker, inkluderes eleven i en almen klasse i på en passende årgang og i et passende omfang. Der igangsættes en overgangsordning, praktik, hvor der er opstillet mål for eleven, som evalueres ud fra i processen og dermed i vurderingen af, om der er sket den rette inklusion.

  Sidst opdateret: 17. november 2023