Gå til hovedindhold

Skjoldhøjskolens mål for dit barns faglige og dannelsesmæssige udvikling

Overordnet set er skolen et sted, hvor man øver sig og udvikler sig både fagligt og dannelsesmæssigt.

Besluttet i Skolebestyrelsen september 2019

 • Læs op

Indhold

  Overordnet set er skolen et sted, hvor man øver sig og udvikler sig både fagligt og dannelsesmæssigt.

  Det betyder, at man har lov til at lave fejl, og at man som udgangspunkt gennem dialog bliver vejledt om, hvordan fejlen kan rettes, og hvordan det kan undgås at fejlen gentages.

  Der er følgende mål for skolens arbejde:

  • At der løbende sker en progression i elevens læring og dannelse
  • At eleverne ser meningen i læringen og dannelsen og synes, at det er sejt at være dygtig.
   • Det opnås gennem følgende delmål:
   • At elever og medarbejdere trives på skolen, og det kan dokumenteres.
   • At lærer og pædagoger samarbejder om at skabe en alsidig, varieret skoledag med fokus på dannelse og læring.
   • At skole/hjemsamarbejdet involverer forældrene og forældrenes resurser inddrages i børnenes læring og dannelse
  • At der er progression i elevernes faglige, sociale og personlige udvikling
  • At der arbejdes med tydelige læringsmål for alle elever, og der arbejdes med klare læringsstrategier, som lærere og pædagoger ved virker.
  • At danne rammen om en meningsfuld og indholdsrig fritid med udgangspunkt i børnenes behov, interesser og erfaringer.
  • At skabe et fysisk, psykisk og æstetisk miljø, som fremmer børnenes trivsel, dannelse og læring.

   

  Sidst opdateret: 17. november 2023