Gå til hovedindhold

7.-9. klasse

Eleverne vil i løbet af udskolingen opleve, at der stilles større krav til dem fagligt men også til, at de kan samarbejde, og at de i højere grad kan påtage sig ansvar og opgaver i den daglige undervisning.

 • Læs op

Indhold

  Om skolegangen 7. - 9. klasse

  I udskolingen arbejdes der fortsat med elevernens faglige, personlige og sociale udvikling. 

  I 8. klasse skal skolen vurdere om eleverne er uddannelsesparate, og der laves sammen med forældre handleplaner for de elever, som har noget at arbejde med for, at de lever op til at være uddannelsesparat. 

  I løbet af udskolingen lægges der vægt på samarbejdet og evnen til at tænke på tværs af fagene. Det sker bl.a. i naturfagene, hvor der arbejdes med tværgående emner og temaer.

  I slutningen at udskolingen vil der være større og større fokus på at forberede eleverne til den kommende afgangsprøve.

  I 8. klasse er der lejrskole for eleverne. Lejrskole er forlagt undervisning og er derfor betalt af skolen, dog giver forældrene et kosttilskud jf. folkeskoleloven. Der er således undervisningspligt og alle elever deltager.

  I 9. klasse er der projektopgave, hvor der afsættes en uge til arbejdet og til fremlæggelse.

  Din rolle som forælder i udskolingen

  I 7.-9. klasse består din rolle som forælder blandt andet i at understrege over for dit barn, at skolegangen ikke kører af sig selv. Det kan være udfordrende i en tid, hvor den unge måske er skoletræt eller mest optaget af de ting, der foregår uden for skolen med venner, kærester og fritidsinteresser.

  Det lyder banalt, men husk fortsat at tale med dit barn om skolen. Teenagere har også brug for den daglige samtale om stort og småt i forhold til skolen. En forælder, der viser interesse og lever sig ind i den unges situation, er en solid støtte i disse år.

  Sidst opdateret: 17. november 2023