På Skjoldhøjskolen arbejder vi ud fra, at vi sammen skaber den gode skole.

Det betyder, at alle er med til at bidrage til, at eleverne får en god skolegang, trives og udvikler sig. Vi anser skolen som et sted, hvor eleverne øver sig og udvikler sig både fagligt og dannelsesmæssigt. Det betyder, at alle har lov til at lave fejl. Gennem dialog vejleder vi eleven om, hvordan fejlen kan blive rettet, og hvordan man undgår den fremadrettet.

Vi har fokus på elevernes kompetencer. Vi arbejder med en anerkendende tilgang til hinanden, både elever, medarbejdere og ledelsen imellem. Der er en positiv tilgang til hinanden, til læring og til skolelivet generelt.

En tryg skole

Det fremgår af vores antimobbestrategi, at eleverne skal kunne føle sig trygge på skolen og nyde beskyttelse mod krænkelser af enhver art. Vi ser mobning som et forsøg på at skade en anden person og udelukke vedkommende fra fællesskabet.

Samtidig ser vi mobning som et tegn på, at fællesskabet ikke fungerer hensigtsmæssigt og lever op til skolens værdier. Derfor reagerer vi med det samme, hvis der er en elev, der føler sig mobbet.